Techniek

De constructie van het onderwaterhuis is een gevolg van het beschikbaar komen van een tank. Deze tank is aangepast met ramen, bevestigingspunten voor de staalconstructie een ingang, het interieur: vloer en zitbanken, de installatie van een communicatie en controlesysteem, adempersluchttoevoer en verlichting. De ruiten in de cilindrische mantel worden door de druk van de lucht op hun plaats gehouden. De ander ruiten worden van buiten af met behulp van bouten en moeren aangedrukt op hun pakking. Door temperatuursverschillen en de spanning op de bouten is een barst in een van de ruiten ontstaan.

kaal onderwaterhuis
Het “kale” huis wordt voorzien van een coating

De ingang is gewalst uit een plaat staal en heeft een grote diameter. In de ingang hangt bij geopend huis een stalen Spaanse trap. Deze trap vormt in opgeklapte positie een hek dat de toegang verspert. Het huis wordt indien toegang gewenst is geopend door het ontsluiten van een speciaal slot.

De inhoud van het huis is ca. 25000 liter. Daardoor is sprake van een opwaartse kracht van 25 ton te verminderen met het totaal eigengewicht. Omdat het kale eigengewicht niet voldoende was om het geheel beneden te houden is een verzwaring toegepast. Deze ballast bestaat uit stoeptegels die in 4 kooien zijn gestapeld. Vervolgens zijn deze kooien op de juiste plaats afgezonken naar een diepte van ca. 12 meter

De staalconstructie is afhankelijk van de beschikbare materialen, technische mogelijkheden en de grote krachten en lengtes bepaald. De opwaartse kracht wordt op de kooien overgebracht door de vier armen die aan hun einde voorzien zijn van kettingen en spanners. De armen zijn aan het huis gemonteerd op versterkingen die de krachten op de juiste wijze overbrengen van de armen op het huis en omgekeerd.

De vorm die gekozen is voor de liggers is die van driehoeken.

Onder de toegangsopening is een staalplaat aangebracht waarop zonder in de bodem weg te zakken kan worden gestaan. Op het frame is een bordes geplaatst.

onderwaterhuis in de takels
De constructie van het onderwaterhuis is goed te zien

In het huis heerst een overdruk ten opzichte van het omringende water. Vlak boven de waterspiegel in de ingang is dat verschil minimaal maar op twee meter daarboven is de druk 2 meter waterkolom. Dat komt overeen met 0,2 kg per vierkante centimeter. Deze druk moet opgevangen worden door de ruiten en de huiswand. De relatieve vochtigheid in het huis is laag doordat de waterspiegel in de ingang altijd kouder is dan die van de hoger gelegen waterlagen. De eerst binnenkomende ziet dan ook een droge vloer en binnenkant.

Het huis heeft contact met de wal t.b.v. luchtverversing, videobewaking en communicatie. De kabels voor deze verbindingen liggen in de zgn. navelstreng, een sterke kunststof buis.

Klik hier voor een bouwtekening van het onderwaterhuis.

bouwtekening onderwaterhuis
bouwtekening van het onderwaterhuis