Over ons

Stichting Twents Onderwaterhuis

Doel van de Stichting

Beheer en exploitatie van het onderwaterhuis (OWH) en de daaraan verbonden faciliteiten ten behoeve van de duiksport in het algemeen en in het bijzonder voor de twee participerende duikverenigingen;

Daarnaast kan de stichting het OWH openstellen, voorzover faciliteerbaar, voor bezoekende groepen duikers welke niet behoren tot één der genoemde verenigingen.

Bestuur

De stichting heeft een dagelijks bestuur met gelijke vertegenwoordiging vanuit de TD en de HSD. Het bestuur voorziet minimaal in de functies penningmeester en secretaris. Bestuursleden zijn benoemd voor onbepaalde duur en hebben de status van onbezoldigd vrijwilliger. Het bestuur als geheel vervuld de functie van voorzitter hetgeen betekend dat besluiten met algehele instemming genomen worden. Mocht dit niet mogelijk zijn dan wordt het bestuur uitgebreid met een vertegenwoordiger van beide verenigingen zulks om alsnog tot éénsluidende besluitvorming te komen. Mocht dit dan nog niet het geval zijn dan wordt het onderwerp van besluitvorming gewijzigd of ingetrokken.

Om de stichting te besturen, te beheren en te exploiteren is het dagelijks bestuur bevoegd om overeenkomsten aan te gaan en om goederen en middelen aan te schaffen.

Exploitatie van het OWH

De exploitatie van het OWH bestaat uit de volgende aspecten:

  1. afstemming met de beheerder van het Grasbroek
  2. onderhoud en inspectie
  3. ter beschikking stelling aan gebruikers van de verenigingen
  4. openstelling op afspraak van het onderwaterhuis voor derden